Fredag den 22 november 2019
    Kompetensnätets ide är:
att öka förutsättningarna för förtroendevalda att systematiskt arbeta med utbildning, bildning och utveckling.
att skapa nätverk mellan personer som är engagerad i utbildning, bildning och utveckling.

att driva olika projekt som har som mål att hitta nya arbetsformer, metoder eller verktyg
 
     
     
     
               
  Flera olika delar
Kompetensnätet består av flera olika delar.

Dels det nätverk mellan personer som är intresserad av utbildnings frågor i lite mera vid mening,

Kompetensnätet validering är ett projekt som som startades under hösten 2004. Läs mer>>>

Kompetensnätet växer ständigt och nya nätverk byggs!


Vill du veta mer:
Kontakta Anders Svedjevik 070-667 85 76